Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
CÔNG BỐ 07 TTHC THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
Ngày cập nhật 07/11/2019

 

 

 

Ngày 31/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2816/QĐ-UBND Công bố 07 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 2785/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Theo đó, 07 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là Quyết định tiêu huỷ tài sản công (Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản); Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại; Đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ ; Hiệp thương giá; Đăng ký mã hồ sơ đơn vị có quan hệ ngân sách (dùng cho các đơn vị có quan hệ ngân sách); Đăng ký mã số dự án có quan hệ ngân sách (dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản).; Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi đã đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách

Nguồn: https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 159.604
Truy cập hiện tại 5