Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 14/05/2021

Trong thời gian gần đây, qua công tác chỉ đạo điều hành và nắm bắt các thông tin của các cơ quan thông tấn báo chí, giá đất ở tại một số tỉnh trên địa bàn cả nước tăng lên đột biến gây nên hiện tượng sốt ảo; trên địa bàn huyện, giá đất ở tăng cao gần gấp đôi nên đã phần nào làm ảnh hưởng đến công tác điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, nhằm chủ động trong công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản và giá đất trên địa bàn, ngày 13 tháng 05 năm 2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND nhằm tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Giao trách nhiệm Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện xác định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan tham mưu đề xuất giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể.

- Thường xuyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn để tổng hợp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đề xuất xây dựng và điều chỉnh giá đất.

- Quản lý chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai như: tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất; đồng thời, tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm đối với các hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư đất đai theo tâm lý đám đông,… gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội địa phương và đời sống của người dân; đồng thời, tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất, buông lỏng quản lý,… vi phạm pháp luật về đất đai, về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan (nếu có).

2. Đối với Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Tổ chức công bố công khai thông tin các quy hoạch, đặc biệt là Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch đô thị và các quy hoạch có liên quan trên địa bàn để minh bạch thông tin. Qua đó, nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất lên cao để trục lợi bất hợp pháp.

- Theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn.

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các dự án phát triển quỹ đất hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa quỹ đất bán đấu giá phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

3. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc xây dựng giá đất để đề xuất Sở Tài chính và các Sở ngành cấp tỉnh có liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định đảm bảo theo đúng quy định.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên - Môi trường để kiểm soát tình hình biến động giá đất trên địa bàn, kịp thời đề xuất UBND huyện các giải pháp để xử lý các biến động bất hợp lý.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và các địa phương xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm, tăng hệ số điều chỉnh giá đất đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, thực hiện quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

4. Trung tâm Phát triển qũy đất huyện

- Có kế hoạch chủ động tham mưu UBND huyện điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình biến động giá đất trên địa bàn để báo cáo UBND huyện có biện pháp giải quyết kịp thời.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành tổng hợp các dự án quy hoạch khu dân cư giai đoạn 2021- 2030 để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất huyện.

5. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi người biết và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

- Thông tin tuyên truyền kịp thời nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ đất đai nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.

6. Đối với UBND các xã, thị trấn:

- Tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn, đảm bảo giá đất cụ thể khi được xác định và phê duyệt phản ánh đúng tình hình giá đất tại địa phương, làm thông tin cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất; thường xuyên kiểm tra, khảo sát nhằm ngăn chặn việc đẩy giá đất lên cao bất hợp lý.

- Tăng cường quản lý, thực hiện nghiêm các quy định về trình tự thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng các khu dân cư đã được quy hoạch, quy hoạch quỹ đất ở xem ghép trong khu dân cư; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư theo Thông báo số 195-TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy để tạo quỹ đất cho đấu giá nhằm giải quyết tốt nhu cầu đất ở cho người dân, tạo nguồn thu ngân sách và bình ổn giá đất.

7. Đối với Chi cục Thuế khu vực Hương Điền.

- Tập trung kiểm tra rà soát việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện thu nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, tránh thất thu thuế.

- Đề xuất với cấp trên có quy định thu thuế phù hợp đối với các đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất thứ hai trở lên nhằm tránh tình trạng đầu cơ tạo sốt giá và bong bóng bất động sản.

Tập tin đính kèm:
Trần Phúc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 355.962
Truy cập hiện tại 35