Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT ĐỢT 7 NĂM 2019
Ngày cập nhật 13/09/2019

    Ngày 12 tháng 9 năm 2019, tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật đã xác định và xác định lại mức độ khuyết tật cho 04 trường hợp có hộ khẩu thường trú tại địa phương. 

    Để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý về việc xác định mức độ khuyết tật cho các trường hợp khuyết tật trên địa bàn xã đúng pháp luật. Nay Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ thông báo cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã được rõ. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu cá nhân, tổ chức nào có ý kiến phản ánh hoặc phát hiện có gì sai sót trong quá trình xác định, xác định lại mức độ khuyết tật ngày 12/9/2019 xin báo về Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ để Ủy ban nhân dân xã tiến hành thẩm tra xác minh hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
    Thông báo và danh sách đối tượng được xác định mức độ khuyết sẽ được niêm yết công khai tại Bảng Thông báo của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thọ và được đăng tải trên trang thông tin điện tử xã Quảng Thọ từ ngày 12 tháng 9 năm 2019 đến hết ngày 18 tháng 9 năm 2019.
    Sau 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu Ủy ban nhân dân xã không nhận được ý kiến phản ánh về các nội dung nêu trên thì Ủy ban nhân xã Quảng Thọ sẽ lập thủ tục để trình Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền xem xét giải quyết đối với trường hợp được xét mức độ khuyết tật nặng là ông Cao Quảng Trò sinh năm 1935 thôn Phước Yên, cháu Nguyễn Đình Duy sinh năm 2012 thôn Phước Yên và mức độ đặc biệt nặng là bà Nguyễn Thị Diều sinh năm 1943 thôn Niêm Phò và ông Nguyễn Phương sinh năm 1947 thôn Tân Xuân Lai./.
Thanh Ngân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 72.329
Truy cập hiện tại 7