Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015 TẠI UBND XÃ QUẢNG THỌ NĂM 2019
Ngày cập nhật 20/10/2019
    Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND xã về phê duyệt kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2019; Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của UBND xã về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ và Thông báo số 85/TB-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019của UBND xã về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ năm 2019. Ngày 08 tháng 10 năm 2019, UBND xã tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ năm 2019 (đánh giá nội bộ). Kết quả đánh giá như sau:
 
    Nội dung chi tiết của Báo cáo có trong tập tin đính kèm:
 
Tập tin đính kèm:
Hà Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 159.602
Truy cập hiện tại 3