Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
BÁO CÁO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2019
Ngày cập nhật 20/10/2019

    Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL), Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác THPL về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và theo dõi tình hình THPL và Công văn số 34/TP ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019. UBND xã Quảng Thọ báo cáo kết quả như sau:

    Nội dung chi tiết của Báo cáo có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Thị Minh Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 159.623
Truy cập hiện tại 6