Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chuyên mục Thống kê, báo cáo
        Thực hiện Công văn số 56/TP ngày 24/12/2020 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú,...
        Thực hiện Công văn số 55/TP ngày 24/12/2020 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo việc thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Uỷ ban nhân dân xã Quảng...
        Thực hiện Công văn số 43/TP ngày 13/5/2019 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi. Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ báo...
Thực hiện Công văn số 37/PTP ngày 10 tháng 8 năm 2020 của  Phòng tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo kết quả cấp Số định danh cá nhân trên địa bàn xã. Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ báo...
Thực hiện Công văn số 34/TP ngày 27 tháng 7 năm 2020 của  Phòng tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020. Uỷ ban nhân...
Thực hiện Công văn số 37/PTP ngày 10 tháng 8 năm 2020 của  Phòng tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo kết quả cấp Số định danh cá nhân trên địa bàn xã. Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ báo...
Thực hiện Công văn số 34/TP ngày 27 tháng 7 năm 2020 của  Phòng tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020. Uỷ ban nhân...
Thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ và Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND xã đã xây dựng chương trình công tác năm 2019 bằng các giải pháp tích cực và tập trung chỉ đạo tổ chức...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 356.076
Truy cập hiện tại 46