Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố 08 TTHC sửa đổi, bổ sung về Phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 phê chuẩn công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung về Phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 08 TTHC sửa đổi, bổ sung về Phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế là:

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thời gian giải quyết: 10 ngày

Phí, lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng/giấy phép

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc 

Phí, lệ phí (nếu có): 750.000 đồng/giấy phép

Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc 

Phí, lệ phí (nếu có): 1.000.000 đồng/giấy phép

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

Phí, lệ phí (nếu có): 100.000 đồng/thẻ

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

Phí, lệ phí (nếu có): 325.000 đồng/thẻ

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; 

Thời gian giải quyết: 15 ngày

Phí, lệ phí (nếu có): 325.000 đồng/thẻ

Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Thời gian giải quyết: 10 ngày

Phí, lệ phí: 325.000 đồng/thẻ

Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Thời gian giải quyết: 10 ngày

Phí, lệ phí:  325.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế; 100.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Các TTHC nêu trên nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

Nguồn: https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 356.085
Truy cập hiện tại 51