Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố 45 TTHC được chuẩn hóa, mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 Công bố 14 thủ tục hành chính chuẩn hóa, mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết; 08 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và 23 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục TTHC mới ban hành, chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (14 TTHC)Đăng ký tập sự hành nghề công chứng; Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng; Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng; Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên; Cấp lại Thẻ công chứng viên; Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng; Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng.

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp (08 TTHC): Bổ nhiệm công chứng viên; Bổ nhiệm lại công chứng viên sư; Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm); Thành lập Văn phòng công chứng ; Hợp nhất Văn phòng công chứng; Sáp nhập Văn phòng công chứng ; Chuyển nhượng Văn phòng công chứng; Thành lập Hội công chứng viên.

Danh mục TTHC bị bãi bỏ (23 TTHC): Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm); Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng; Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt); Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập; Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập; Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự); Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi ; Công chứng bản dịch; Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn; Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng; Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản; Công chứng di chúc; Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản; Công chứng văn bản khai nhận di sản; Công chứng văn bản từ chối nhận di sản; Công chứng hợp đồng ủy quyền; Nhận lưu giữ di chúc; Cấp bản sao văn bản công chứng; Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên; Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể.

Nguồn: https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 356.001
Truy cập hiện tại 43