Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo xin ý kiến về việc xây dựng đường bê tông liên thôn từ thôn A đến thôn B
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 31/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/09/2016
Xem góp ý
2Dự thảo quy hoạch các tuyến đường giao thôn liên thôn trên địa bà xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/09/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/10/2016
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 355.944
Truy cập hiện tại 33