Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
    Ngày 20 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1233/QĐ-UBND  về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 27 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND "Về việc kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2019 ".
Ngày 27 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về việc kiểm tra chất lượng công tình xây dựng trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2019.
Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quảng Điền. 
    Ngày 24 tháng 01 năm 2019 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về phân bổ chỉ tiêu Hiến máu  tình nguyện năm 2019 trên địa bàn xã
    Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp HĐND xã lần thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sáng ngày 18/10/2018. Tại Hội trường xã, UBND xã Quảng Thọ tổ chức Hội nghị thông qua Báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2018 và...
Sáng 4/8/2011, Vụ CNTT và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn để báo cáo danh mục nhiệm vụ, dự án công tác thông tin tuyên...
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 72.316
Truy cập hiện tại 5