Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
ĐOÀN KIỂM TRA, PHÚC TRA TỔ SỐ 2 CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” HUYỆN KIỂM TRA VÀ PHÚC TRA DANH HIỆU “THÔN VĂN HÓA” NĂM 2019 TẠI XÃ QUẢNG THỌ
Ngày cập nhật 30/10/2019

    Sáng ngày 30/10/2019, Đoàn phúc tra tổ 2 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện do Ông Trần Quang Tín - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao huyện làm Phó Trưởng đoàn và các thành viên, đã có buổi làm việc tại xã Quảng Thọ về phúc tra danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2019 tại xã Quảng Thọ.

Hình ảnh toàn cảnh Đoàn phúc tra làm việc tại xã

    Tiếp Đoàn, có ông Trần Kìm - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã cùng các thành viên    Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã và 8 trưởng thôn.                                
   Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, phúc tra công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa" năm 2019, đoàn đả nghe Ông Trần Kìm - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 và Ban chỉ đạo cũng bình xét đề nghị cấp trên công nhận và công nhận lại danh hiệu “thôn văn hóa” năm 2019. Có tổng số 1.762/1.853 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa,đạt tỷ lệ 95% so với tổng số hộ đăng ký (1.853 hộ); 8/8 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2019. Việc bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa” năm 2019, Được thực hiện theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu“Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”.
 
 
Ông Trần Kìm - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019
 
    Phát biểu và kết luận buổi làm việc, do Ông Trần Quang Tín - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa-Thông tin & Thể thao huyện làm Phó Trưởng đoàn đã ghi nhận thành tích và khó khăn mà các thôn, xã đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã và ban vận động 8 thôn tiếp tục vận động nhân dân thực hiện quy ước thôn văn hóa, tạo đời sống tinh thần ngày càng phong phú, đa dạng cho nhân dân trong thôn, xã.Sau buổi làm việc này, Đoàn sẽ có trách nhiệm báo cáo lại những kiến nghị đề xuất của thôn, xã  với Ban Chỉ đạo huyện để xem xét giải quyết.
    Mục đích của đợt phúc tra công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2019 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của thôn, xã gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tạo điều kiện cho xã hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh./.
 

Ông Trần Quang Tín - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa-Thông tin & Thể thao huyện làm Phó Trưởng đoàn đánh giá và kết luận tại buổi làm việc

    Hình ảnh khác tại buổi làm việc:

 

Trọng Quân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 159.610
Truy cập hiện tại 7